Obsługa
kotłowni i hydroforni
Obsługa
kotłowni i hydroforni
Top

Obsługa kotłowni i hydroforni Wrocław

Serwis węzłów cieplnych, kotłowni i hydroforni

W ramach stałej obsługi serwisowej zapewniamy konserwację i przeglądy wraz z całodobowym pogotowiem technicznym (usuwanie awarii) w zakresie:

  • węzłów cieplnych,
  • kotłowni gazowych,
  • kotłowni olejowych,
  • hydroforni.

Wykonujemy również naprawy bieżące, remonty, modernizacje i montaż nowych wyżej wymienionych urządzeń i instalacji.